Paru [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
paru liczebnik nieokreślony Paru chłopców stanęło w jego obronie.