Ów, owa, owo [kłopotliwe częśći mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ów, owa, owo zaimek rzeczowny wskazujący Spojrzał na niego, a ów płakał.
zaimek przymiotny wskazujący Tak zginął ów człowiek.