Owaki, owaka, owakie [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
owaki, owaka, owakie zaimek przymiotny wskazujący W kolejce stał taki i owaki.