Osobno [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
osobno przysłówek Mieszkali osobno.