Oprócz (prócz) [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
oprócz (prócz) przyimek W sali oprócz (prócz) mnie było jeszcze kilka osób.