Opodal (nie opodal) [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
opodal

albo

nie opodal

przysłówek Przyglądałem się wczasowiczom opalającym się opodal (nie opodal).
przyimek Nie opodal (opodal) mnie powstaje nowy stadion.