Pieśń

Pieśń to jeden z najstarszych gatunków liryki. Wywodzi się ze starożytności, jak sama nazwa wskazuje wykonywano je  przy akompaniamencie instrumentów podczas rozmaitych obrzędów religijnych starożytnych Greków. Utwory te były rytmiczne i przeznaczone do śpiewu (meliczność).

Te melodyjne utwory poetyckie poruszały różną tematykę, często patriotyczną.

Są także pieśni biesiadne, filozoficzne, metapoetyckie i miłosne.

Od czasów Horacego, który był wzorem dla Jana Kochanowskiego pieśń stała się gatunkiem autonomicznym. Horacy swe utwory nazywał „carminami”, czyli „odami”.

Jako gatunek pieśni są zróżnicowane tematycznie i formalnie, tworzone w różnych systemach wersyfikacyjnych,  cechy charakterystyczne to:

  • rytmiczność,
  • występowanie powtórzeń (refrenu),
  • podział na strofy,
  • zwrotki czterowersowe (najczęściej),
  • bogata tematyka (m. in. religijna, biesiadna, refleksyjna, filozoficzna, miłosna, pochwalna, żołnierska, patriotyczna).