Pieśń

Pieśń to jeden z najstarszych gatunków liryki. Wywodzi się ze starożytności, jak sama nazwa wskazuje wykonywano je  przy akompaniamencie instrumentów podczas rozmaitych obrzędów religijnych starożytnych Greków. Utwory te były rytmiczne i przeznaczone do śpiewu (meliczność).

Te melodyjne utwory poetyckie poruszały różną tematykę, często patriotyczną.

Od czasów Horacego, który był wzorem dla Jana Kochanowskiego pieśń stała się gatunkiem autonomicznym. Horacy swe utwory nazywał „carminami”, czyli „odami”.

Jako gatunek pieśni są zróżnicowane tematycznie i formalnie, tworzone w różnych systemach wersyfikacyjnych,  cechy charakterystyczne to:

  • rytmiczność,
  • występowanie powtórzeń (refrenu),
  • podział na strofy,
  • zwrotki czterowersowe (najczęściej),
  • bogata tematyka (m. in. religijna, biesiadna, refleksyjna, filozoficzna, miłosna, pochwalna, żołnierska, patriotyczna).