„Pieśń o zmartwychwstaniu pańskim” Franciszka Karpińskiego

  • Utwór z gatunku pieśni.
  • Składa się z 6 zwrotek, każda po 4 wersy.
  • Zwrotki mają regularną budowę, typową dla pieśni (3 wersy liczą 8 sylab, ostatnia 4 sylaby).
  • Występują rymy parzyste.
  • Tematem wiersza (pieśni) jest zmartwychwstanie Chrystusa, informuje o tym już tytuł.
  • Poszczególne zwrotki są obrazami, I to zwycięstwo Boga nad śmiercią, bowiem Bóg powrócił do świata żywych, II podmiot liryczny przekazuje informację Adamowi o odkupieniu, zmazaniu grzechu pierworodnego, III mówi o miłości i zachwycie Chrystusem, który złożył ludziom ofiarę ze swego życia, IV – stanowi apostrofę do żołnierzy rzymskich, że na próżno pilnują grobu, ponieważ Chrystus zmartwychwstał, V jest opisem radości, choć okupionej cierpieniem na krzyżu, VI zawiera prośbę o życie wieczne.
  • Zakończenie wiersza stanowi zwrot Alleluja!
  • Poeta zastosował środki artystyczne, m. in. wspomnianą wcześniej apostrofę (np. „Próżno, żołnierze”), wykrzyknienia (np. Adamie!”), epitety (np. „ręka święta”).

Nie zna śmierci Pań żywota,
Chociaż przeszedł przez jej wrota!
Ro­ze­rwa­ła grobu pęta
Ręka święta.

Adamie! Dług twój spła­co­ny,
Okup ludzki do­koń­czo­ny!
Wnijdziesz w niego z szczę­śli­we­mi
Dziećmi twe­mi.

Nie skarby ja­ki­mi płaci,
Wszystko, co mógł stracić, traci.
Całą dla nas krew swą sączy,
Dzieło kończy.

Próżno, żołnierze, strze­że­cie,
W tym grobie Go nie znaj­dzie­cie.
Wstał, prze­nik­nął sklepu mury
Bóg natury!

On znowu na ludzkie plemię
I na miłą patrzy ziemię,
Jak drogo dzisiaj przybrana
Kosztem Pana.

Przez Twe święte Zmartwychwstanie
Z grzechów powstać daj nam. Panie,
Potem z Tobą królowanie.
Al­le­lu­ja.