„Pieśń powstańców z 1863 roku”

„Pieśń  powstańców z 1863 roku” pochodzi ze śpiewnika patriotycznego naszych przodków. Pochodzi z okresu zrywu powstaniowego w 863 roku (rozpoczęło się 22 stycznia 1863 roku, był to największy zryw narodowo-wyzwoleńczy przeciwko rosyjskiemu zaborcy, który pomimo klęski militarnej, umocniło ono polską świadomość narodową, miało też wpływ na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń).

Gdy trąbki bojowej rozlegną się surmy
I wokół rozebrzmi już broń,
W tę ciemną noc czarną, a czasem pochmurną
Ułani znów siądą na koń.

Hej, hej, hej, hej!
Hej, hej, hej, hej!
Hej, hej, hej, hej!
Ułani znów siądą na koń.

Towarzysz popręgi przyciągnie o krzynę,
Przyjaźnie uściśnie ci dłoń,
Skinieniem pożegnasz kochaną dziewczynę,
Roztańczy się pod tobą koń.

Hej, hej, hej, hej!
Hej, hej, hej, hej!
Hej, hej, hej, hej!
Roztańczy się pod tobą koń.

I razem w ordynku pójdziem do ataku
Za Polskę i honor się bić,
Bo taka natura jest w każdym Polaku:
Bez wolności trudno mu żyć.

Hej, hej, hej, hej!
Hej, hej, hej, hej!
Hej, hej, hej, hej!
Bez wolności trudno mu żyć.