„Pieśń rodzin katyńskich”

Słowa pieśni powstały jako wiersz , ich autorem był Tadeusza Lutoborski, syn zamordowanego w Katyniu polskiego oficera ( zbrodnia katyńska to zbrodnia wojenna przeciwko ludzkości,  przeciwko pokojowi,  komunistyczne ludobójstwo, dokonana przez NKWD w 1940 roku). Działał na rzecz pamięci o zbrodni katyńskiej, dlatego w 2004 roku zwrócił się do kompozytora Mikołaja Góreckiego, by ten skomponował muzykę do wiersza. Stała się ona pieśnią rodzin katyńskich .  Historia autora pieśni jest także tragiczna, zginął w katastrofie smoleńskiej, w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Jeszcze Polska nie zginęła,
póki Katyń żyje.
Póki pamięć losu Ojców
w naszych sercach bije.

Nie pogrążą jej wrogowie,
ani renegaci.
Bo nas polski Ojciec Święty
w miłość ubogacił.

I pójdziemy Dzieci Polskie
patriotów szlakiem
Katyń wskaże nam kierunki
jak zostać Polakiem.