Akcent zdaniowy

Podczas wypowiadania zdania – akcentujemy szczególnie silnie niektóre wyrazy, dodatkowo wzmacniając akcentowane w nich sylaby. Zjawisko to nazywamy akcentem zdaniowym lub logicznym.

Akcent zdaniowy zależy od tego, który wyraz chcemy wyróżnić, na który kładziemy nacisk. To mówiący decyduje, który z wyrazów uzyska dodatkowe wzmocnienie.