Zasady klasyfikacji wyrazów na części mowy

Wyrazy, których używamy w mowie, mają określone znaczenie i własciwości gramatyczne. Niektóre z nich oznaczają np. przedmioty, inne czynności, a jeszcze inne cechy przedmiotów lub czynności.

Jedne odmieniają się przez przypadki, inne przez osoby, a niektóre są nieodmienne.

Jedne pełnią w zdaniu najczęściej rlę podmiotu lub dopełnienia, inne orzeczenia, jeszcze inne przydawki lub okolicznika.

Wyrazy mające podobne ogólne znaczenie i podobne właściwości gramatyczne, a różniące się pod tym względem od innych wyrazów, łączymy w grupy zwane częściami mowy.

Rozróżniamy następujące części mowy:

  • rzeczowniki,
  • przymiotniki,
  • liczebniki,
  • czasowniki,
  • przysłówki,
  • zaimki (rzeczowne, przymiotne, liczebne, przysłowne),
  • przyimki,
  • spójniki,
  • wykrzykniki,
  • partykuły.