„Pieśń świętojańska o Sobótce” Jana Kochanowskiego

„Pieśń świętojańska o Sobótce” to cykl 12  liryków, sielankowo-tanecznych pieśni, oparty na ludowym, pogańskim  obrzędzie  obchodzonym w wigilię św. Jana, 23 czerwca, związanym z nocą letniego przesilenia Słońca.

Z czasem obrzęd ten schrystianizował się i połączony ze świętem Jana Chrzciciela. Dawniej, w  trakcie uroczystości panny wiły wianki i rzucały je na wodę jako wróżbę zamążpójścia. Innym obrzędem było rozpalanie ognisk na wzgórzach, by wokół ognia tańczyć i śpiewać pieśni.

Własnie do tego zwyczaju nawiązał Kochanowski, budując utwór z pieśni, które śpiewa przez 12 panien. Cykl ten głosi afirmację życia ziemiańskiego. Całość stanowi rodzaj udramatyzowanej opowieści, a tematycznie powiązać go można z pieśniami biesiadnymi.

Pieśń ukazuje świat piękny, doskonały i harmonijny. Kochanowski sięgnął tu jednak po inny gatunek – sielankę, zwaną także bukoliką. Tematem zaś uczynił uroki życia na wsi.  Nawiązał do twórczości rzymskiego poety Wergiliusza i podobnie jak on przedstawił idealną wizję natury i wiejskiego życia.

Odwołując się do mitu arkadyjskiego Kochanowski wyraża przekonanie o wyższości życia wiejskiego nad życiem w kręgu dworu, pogoni za majątkiem i sławą. Poeta uważał bowiem, że życie dworskie i pogoń za karierą czy podróże niosą wiele niebezpieczeństw, zaś życie na wsi daje poczucie bezpieczeństwa, spokój i pewność siebie. Na wsi, podobnie jak w mitycznej arkadii, cnota, tak jak ją pojmował Kochanowski, może znaleźć najpełniejszy wyraz, dzięki prostocie obyczajów, szacunku dla ludzi i tradycji. Zastosowany został zabieg kontrastu.

W czasach Kochanowskiego uroki życia wiejskiego utożsamiano ze stylem życia szlachty, które gospodarowała w swoich dworach. Poeta  – bohaterem pieśni nie uczynił jednak szlachty, ale szczęśliwych wieśniaków, chłopów żyjących w sposób wyidealizowany.

W pieśni poeta wykorzystał:

  • anaforę,
  • pytania retoryczne,
  • epitety,
  • wspomniany wcześniej kontrast.

Wiersz zbudowany jest z 18 czterowersowych strof, wersy składają się z 9 zgłosek (sylab), zastosowane zostały rymy parzyste. Pierwsza i ostatnia zwrotka, brzmiące identycznie, stanowią klamrę kompozycyjną.