Pietas [mitologia]

  • Personifikacja Miłości do najbliższych – rodziców, krewnych, dzieci, przyjaciół, a także bogów.
  • Jej świątynia znajdowała się u stóp Kapitolu.
  • Zbudowana została w II wieku p.n.e.
  • Atrybutami Pietas był róg obfitości (bogactwo) oraz bocian (wierność).

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły