Janus [mitologia]

 • Rzymski bóg bram, drzwi i wszelkiego początku.
 • Jedno z najstarszych bóstw italskich, otaczane kultem od zarania istnienia republiki rzymskiej.
 • Ponieważ w Rzymie uważano początek do powodzenia każdego przedsięwzięcia , stąd Janus był czczony na równi z Jowiszem.
 • Na początku każdego dnia, miesiąca, roku, zwracano się  do niego z prośbą o błogosławieństwo.
 • Pierwszy miesiąc nazwano od jego imienia Januaris.
 • Wojsko rzymskie ruszając na wojnę, przechodziło przez bramę na Forum Romanum, będącą świątynią Janusa.
 • W chwili rozpoczęcia wojny konsul otwierał bramę, zamykano ją, gdy panował pokój.
 • Wg innej tradycji Janus miał być autochtonicznym królem rzymskim.
 • Wg innej wersji – przybył do Rzymu z Tesalii z żoną Juturną.
 • Władał na rzymskim wzgórzu Janiculum wspólnie z Saturnem, który rządził na Kapitolu.
 • Przedstawiano go z dwoma twarzami zwróconymi w przeciwnych kierunkach.
 • Jego atrybuty to klucze i laska.

 

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły