„Pigmalion” Georga Bernarda Shawa

  • Komedia, która nawiązuje do mitu greckiego.
  • Pigmalion, rzeźbiarz jest zakochany w stworzonym przez siebie posągu Galatei, a dzięki litości Wenus doczekał się ożywienia obiektu swych uczuć.
  • Shaw swoją historię przenosi do Londynu, na początek stulecia.
  • Wybitny językoznawcza, profesor Higgins, podejmuje wyzwanie płk. Pickeringa i zakłada się, że nauczy „niewychowaną” kwiaciarkę Elizę Doolittle poprawnej angielszczyzny.
  • Rezultaty są zaskakujące, a panna Eliza wywiera na wszystkich wielkie wrażenie, choć zdarzają się jej powroty dawnych zwyczajów i sposobu mówienia.
  • Eliza robi postępy, pragnie jednak pochwał profesora, kiedy ich nie otrzymuje opuszcza urażona jego dom.
  • Profesor, prezentując dość nieokrzesany sposób postępowania z kobietami, zabiega o jej powrót.
  • Eliza zapowiada zamążpójście za Freda.
  • Galatea wymyka się w ten sposób Pigmalionowi.

Wartością i wdziękiem komedii jest sztuka konwersacji, przemiana Elizy i wątek uczuciowy.