Coś za coś

Gdy zmarł jego ojciec – to urodziła się jego siostra.