O polskich nazwach miesięcy

Zaczynamy nowy rok, warto przypomnieć sobie od czego pochodzą nazwy  polskich miesięcy. Oto one:

Styczeń Stary rok styka się z nowym. Początkowo funkcjonowała także nazwa „tyczeń”.
Luty Luty, czyli srogi, mroźny, zimny i nieprzyjemny. Początkowo istniały jeszcze nazwy strąpacz i sieczeń.
Marzec Od boga wojny Marsa. W marcu najlepiej jest obserwować planetę Mars,  dzięki jej dobrej widoczności.
Kwiecień Od kwitnących kwiatów. Początkowo nazwa brzmiała „wodzikwiat”, bo czas ten zwodził pierwszymi ciepłymi dniami.
Maj Od rzymskiej bogini przyrody  Mai (Maius),  samo łacińskie słowo majus oznacza coś miłego, radość, przyjemność.
Czerwiec Od czerwi, czyli larw pszczół, w tym miesiącu także zbierano dawniej poczwarki małego owada, czerwca polskiego, suszony na słońcu dostarczał czerwonego barwnika.
Lipiec Pochodzi od kwitnących w tym okresie lip.
Sierpień Od okresu żniw i wykorzystywanych sierpów. Początkowo istniała także nazwa sirzpień.
Wrzesień Nazwę zawdzięcza kwitnącym na fioletowo  wrzosom.
Październik Od paździerzy, czyli suchych łodyg, odpadków z lnu i konopi, które obrabiano w tym czasie.
Listopad Listopad nazwę zaczerpnął od suchych,  spadających liści
Grudzień Grudzień pochodzi od zamarzniętych grud ziemi.