Pigułka [synonimy]

  • Drażetka.
  • Tabletka.
  • Kapsułka.
  • Granulka.
  • Lek.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]