Piktografia

  • Słowo ma korzenie łacińskie i oznacza malowanie.
  • Pismo piktograficzne to inaczej obrazkowe, będące znakami mnemotechnicznymi lub sygnałami.
  • Stanowi najbardziej pierwotną formę pisma.
  • Składa się z rysunków (piktogramów), które przedstawiają określone treści.