Poemat dydaktyczny

  • Dłuższy utwór wierszowany zawierający pouczenia.
  • Te porady praktyczne prezentowane są w partiach fabularnych i opisowych.
  • Cechy charakterystyczne poematu dydaktycznego zawierają poematy filozoficzne oraz poezja traktatowa.
  • Za twórcę poematu dydaktycznego uważany jest Hezjod .
  • Jego imię oznacza „ten, co wysyła pieśń”.
  • W poezji rzymskiej  poemat dydaktyczny uprawiał Wergiliusz, Horacy i Owidiusz.
  • W okresie oświecenia  Franciszek Ksawery Dmochowski stworzył „Sztukę rymotwórczą”.