Poemat epicki

  • Utwór wierszowany.
  • Jego fabuła skupiona jest na głównym wątku zdarzeniowym.
  • Pozbawiony jest wstawek epizodycznych.