Pilnować [synonimy]

 • Czuwać.
 • Ochraniać.
 • Dozorować.
 • Strzec.
 • Doglądać.
 • Mieć na oku.
 • Mieć nadzór.
 • Stać na straży.
 • Bronić.
 • Opiekować się.
 • Ochraniać.
 • Konwojować.
 • Trzymać straż.
 • Nie spuszczać z oka.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]