Piorun [synonimy]

  • Grom.
  • Błyskawica.
  • Burza.
  • Błysk.
  • Ogień niebieski.
  • Wyładowanie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]