Pióropusz [synonimy]

  • Czub.
  • Ozdoba.
  • Kita.
  • Forga.
  • Kiść.
  • Pęk.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]