„Pisanie” Zbigniewa Herberta

  • Utwór z gatunku liryki refleksyjnej.
  • Składa się z dwóch  trzynastowersowych zwrotek.
  • Wiersz biały wolny, bez rymów i znaków interpunkcyjnych.
  • Jego tematem są refleksje na temat poezji i procesu jej tworzenia.
  • Podmiot liryczny przedstawia tworzenie jak  pojedynek.
  • Opisuje przygotowania do pisania, porzucenie spraw codziennych z chwilą  tworzenia, trudy, zmagania i wysiłki twórcze.
  • Podmiot liryczny można utożsamiać z poetą, wypowiada się bowiem jak twórca, artysta.
  • W utworze znajdziemy przede wszystkim przenośnie (np. „odgarniam skórę z twarzy”, „pióro potyka się z kartką”, „dosiadam krzesła”).

kiedy dosiadam krzesła
aby przyłapać stół
i podnoszę palec
aby zatrzymać słońce
kiedy odgarniam skórę z twarzy
dom z ramion
i ciężko uczepiony
mojej przenośni
gęsiego pióra
z zębami wbitymi w powietrze
próbuję stworzyć
nową
samogłoskę —

na pustyni stołu
papierowe kwiaty
surdut ścian się zapina
na guzik małej przestrzeni
koniec koniec
nie udało się
wniebowstąpienie
jeszcze chwilę
pióro potyka się z kartką
z nieba złośliwie żółtego
sączy się
strużka
piasku