Pisarz [synonimy]

 • Literat.
 • Poeta.
 • Wieszcz.
 • Satyryk.
 • Dziennikarz.
 • Komediopisarz.
 • Dramaturg.
 • Tragik.
 • Historiograf.
 • Humorysta.
 • Grafoman.
 • Gryzmoła.
 • Rymokleta.
 • Liryk.
 • Mistrz pióra.
 • Prozaik.
 • Epik.
 • Krytyk
 • Korespondent.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]