Pismo [synonimy]

  • Druk.
  • Bazgroły.
  • Hieroglify.
  • Bazgranina.
  • List.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]