Piśmiennictwo [synonimy]

 • Literatura.
 • Epika.
 • Pamiętnikarstwo.
 • Liryka.
 • Nowelistyka.
 • Dramatopisarstwo.
 • Publicystyka.
 • Dziennikarstwo.
 • Proza.
 • Beletrystyka.
 • Bajkopisarstwo.
 • Epistolografia.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]