Pisarze tzw. „szkoły tatrzańskiej”

STANISŁAW WITKIEWICZ

 • w utworze „Na przełęczy” odkrył uroki przyrody tatrzańskiej i gwary podhalańskiej,
 • do narracji wykorzystał wyrazy gwarowe,
 • w opisach uprościł stronę fonetyczną języka,
 • nadał językowi wyjątkową giętkość,
 • zastosował bogaty symbolizm.

KAZIMIERZ PRZERWA-TETMAJER

 • w góralskich opowieściach „Na skalnym Podhalu” i „Legenda Tatr” zastosował autentyczną gwarę,
 • w wypowiedział odautorskich posłużył się elementami stylizacji,
 • wprowadzenie gwary było celem samym w sobie,
 • uzyskał dzięki temu zwięzłość, wyrazistość, jasność i dobitność,
 • gwara jest ilustracją wnętrza każdego bohatera.

WŁADYSŁAW ORKAN

 • wprowadził gware z okolic Nowego Targu, skąd pochodził,
 • gware stosował w dialogach,
 • narrację zaś stylizował gwarowo.

INNI TWÓRCY STOSUJĄCY GWARĘ

 • Jan A. Zaręba, „Stare pogodki górolskie łod Żywca” (1931)
 • Jan Dobraczyński,  „Kościół w Chochołowie” (1954),
 • Józef Kapeniak, „Ród Gąsieniców” (1954),
 • Jalu Kurek, „Księga Tatr” (1955),
 • Stan R. Dobrowolski, „Baśń o Janosiku” (1955),
 • Zofia Solarzowa, „Skalni ludzie” (1955),
 • s. Józef Tischner, „Historia filozofii po góralsku” (1997).