Istota znaków językowych [znaki stanów emocjonalnych]

Ton wypowiedzi pozwala nam określić stan psychiczny nadawcy i stopień ekspresji, język bowiem to świadome wyznanie przeżyć, refleksji, spostrzeżeń, dokonujące się w kontaktach międzyludzkich pod wpływem reakcji zewnętrznych. Przejawia się postawą, mimik.a mówiącego, barwą głosu, emocjonalnymi typami wyrazów, słowami nacechowanymi pozytywnie lub negatywnie.

Znaki stanów  emocjonalnych

 • wyrazy wypowiedziane, indeksy, oznaki,
 • np. czuję ból, złość, pal go licho!, e, co tam!.
Wyrazy motywowane
 • najczęściej przekleństwa czy obelgi,
 • np. cholera, do  diabła, jasny gwint, niech to gęś kopnie, bydlak, łachudra, świntuch, zolza.
Znaki przyczyn emocji
 • określają stany emocjonalne i i ich przyczyny,
 • np. do chrzanu, bryndza, klapa =jest źle, czuję przykrość,
 • np. ale to cymbał = on jest głupi, „kopnięty” (zabarwienie ujemne).
Sterowanie cudzymi emocjami
 • wypowiedź nacechowana emocjonalnie z próbą sterowania emocjami innych osób,
 • „gotowy” w znaczeniu kompletnie pijany ze stwierdzeniem: Sądzę, że wiesz, że to źle!,
 • np. „zabierz łapy”, niepożądane dotknięcie, zabarwione gniewem,
 • „śmiej się z tego”, lekceważenie połączone z litością za łatwowierność.
Znaki sterujące uczuciami z elementami emocji
 • drapnął mi to, świsnął, przykleiło mu się do rąk = ukradł, zabrał samowolnie.
Znaki ekspresywne niemotywowane
 • ekspresywność bez emocjonalnego zaangażowania osobistego, np. taka sobie oferma, ofiara, przeciętniak,
 • motywowane formalnie, np. było łyso, miękko, jako tako,
 • motywowane znaczeniowo (skojarzeniowo, aluzyjnie), np. ululał się = urządził się.
Znaczenie ogólne znaku językowego
 • wyraz, który coś nazywa,
 • posiada własną postać dźwiękową lub graficzną (wyraz napisany),
 • posiada stronę znaczeniową (semantyczną), treść tym znakiem wyrażoną.