Wpływy obce w języku polskim na przestrzeni wieków

Ślady obce w języku dają się zaobserwować od zarania dziejów naszego państwa, bowiem przyswajano sobe obce wzory, czemu sprzyjały kontakty gospodarcze, handlowe, polityczne, kulturalne.

WIEK X

Wpływy czeskie

 • przetrwały do XVI wieku,
 • np. hardy, fararz (proboszcz).

Wpływy łacińskie

 • nasilały sie w wiekach późniejszych,
 • np. kościół, abnio, msza, magister, forma.

WIEK XIII-XIV

Wpływy niemieckie

 • w okresie kolonizacji miast objęły słownictwo związane z handlem, rękodzielnictwem, budownictwem i wojskowością,
 • no. majster, warsztat, rynek, grunt, farba, zegar.

WIEK XVI-XVII

Wpływy włoskie

 • pojawiły się dzięki kontaktom dworu polskiego z Włochami (przybycie Bony do Polski),
 • dotyczyły głównie architektury, rzeźby, muzyki, literatury, życia dworskiego, strojow, ogrodów, kuchni,
 • np. altana, sonet, sałata, kalafior

Wpływy rosyjskie, ukraińskie i białoruskie

 • słowa z zakresu języka potocznego, rzemiosła wojennego, wojskowości, nazwy uprzęży, zbroi i obozowego żargonu żołnierskiego (nacechowane ujemnie),
 • np. morda, wereda, serdak.

Wpływy tureckie

 • wynik stosunków politycznych i handlowych,
 • dotyczyły głównie nazw ubiorów,
 • np. janczar, jasyr, dżuma, burka.

Wpływy węgierskie

 • trafiły poprzez dwór króla Stefana Batorego,
 • np. deresz , juhas, gazda, szałas.

WIEK XVI-XVIII

Wpływy łacińskie

 • ponowne nasilenie wpływu łaciny w zakresie słownictwa specjalnego i abstrakcyjnego, nauk ścisłych i sztuk teatralnych,
 • np. akta, mandat, metryka, organy, rejestr, cyrkiel, tryb, trybuna.

WIEK XVI-XIX

Wpływy francuskie

 • silne oddziaływanie francuskiego w wielu dziedzinach życia, m. in. obyczajów dworskich, wojskowości, ceremoniału i budownictwa,
 • np. fryzjer, bufet, biuro, bandaż.

WIEK XX

Wpływy angielskie

 • zapożyczenia z języka angielskiego za pośrednictwem języka niemieckiego i francuskiego, w poprzednim wieku dotyczyły żeglarstwa, sportu i podróży,
 • w XX wieku zakres się znacznie poszerzył, objął naukę, technike, politykę, przemysł, rozrywkę,, sport, gospodarstwo domowe,
 • np. start, boks, stoper, dźokej, sztorm, weekend, biznes.