Piwińska Marta

Marta Piwińska

(1937)

Badaczka romantyzmu oraz współczesnego dramatu, polska literaturoznawczyni, eseistka i krytyk teatralna.

Absolwentka filologii polskiej na UW, publikowała w „Dialogu” szkice o dramacie współczesnym.

Profesor, wieloletni pracownik Instytutu Badań Literackich, autorka m.in.

  • Wstępu do wydania „Teatru Ionesco” (1967),
  • „Legendy romantycznej i szyderców” (1973),
  • „Złego Wychowania” (1981),
  • „Miłości romantycznej” (1984),
  • „Juliusza Słowackiego od duchów” (1992),
  • „Prelekcji paryskich” (1997).