Plac Najświętszej Marii Panny [Kielce]

Plac Najświętszej Marii Panny w Kielcach wytyczono w 1803 roku. Na jego południowej stronie góruje ę Bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP. Od zachodu stoi budynek dawnej austerii, zajazdu stojący w sąsiedztwie wczesnobarokowego pałacu biskupów krakowskich, dziś  siedziba Caritas-u. Kiedyś obok były murowane piwnice piwne i stajnie. Przed budynkiem leży granitowy głaz z tablicą upamiętniającą księdza Piotra Ściegiennego. Pomiędzy ul. Dużą i Małą stoi XIX wieczny budynek plebanii. Niegdyś były tu domy bakalarza, organisty itp… Na wschodniej pierzei placu już przy ul. Jana Pawła II znajduje się XVIII wieczny budynek Kurii Biskupiej. Od 1999 roku w dzwonnicy katedralnej stoi pomnik księdza Jerzego Popiełuszki. Warto wiedzieć, że od  XIX wieku Plac Najświętszej Marii Panny był miejscem targowym. Dwa razy w tygodniu we wtorki i piątki odbywały się tu jarmarki, a także w niedziele i odpusty. Plac wykorzystywano również na  zgromadzenia i uroczystości religijne. Długi czas w latach powojennych był na nim teren zielony, po modernizacji przywrócenie dawny charakter temu miejscu.