Placek [synonimy]

  • Naleśnik.
  • Grzybek.
  • Blin.
  • Omlet.
  • Pieczywo.
  • Wypiek.
  • Racuch.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]