Placówka [synonimy]

  • Punkt.
  • Posterunek.
  • Pozycja.
  • Stanowisko.
  • Przyczółek.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]