Planować [synonimy]

  • Projektować.
  • Kreślić.
  • Nakreślić.
  • Układać projekt.
  • Organizować.
  • Przygotowywać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]