Planowo [synonimy]

  • Metodycznie.
  • Systematycznie.
  • Porządnie.
  • Dokładnie.
  • Umyślnie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]