Planowy [wyrazy przeciwstawne]

  • Programowy.
  • Metodyczny.
  • Dokładny.
  • Szczegółowy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]