Plastyczny [synonimy]

  • Piękny.
  • Rysunkowy.
  • Graficzny.
  • malarski.
  • Rzeźbiarski.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]