Plątać [synonimy]

  • Wikłać.
  • Czochrać.
  • Targać.
  • Mierzwić.
  • Wichrzyć.
  • Supłać.
  • Zwijać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]