Plątanina [synonimy]

  • Gmatwanina.
  • trudność.
  • Labirynt.
  • Błędne koło.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]