Płacić [synonimy]

  • Wypłacać.
  • Wpłacać.
  • Opłacać.
  • Wnosić opłatę.
  • Regulować należność.
  • Nagradzać.
  • Wyrównywać rachunek.
  • Uiścić opłatę.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]