Płacz [synonimy]

  • Łanie.
  • Szloch.
  • Lament.
  • Kwilenie.
  • Zawodzenie.
  • Bek.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]