Plagiat

Rej był poczciwy, więc napisał „Żywot człowieka poczciwego”.