Świnia [symbolika]

 • Symbolizuje brak zasad, nieczystość, nieuczciwość, brzydotę, wulgarność.
 • Jest też emblematem żarłoczności, łapczywości i chciwości.
 • Postrzega się ją jako znak gnuśności i lenistwa.
 • W niektórych kulturach symbolizuje płodność.
 • W starożytnej Grecji świnię składano bogom w ofierze.
 • Symbolizowała oczyszczenie (ze względu na pożywienie odpadkami0.
 • Izraelici uważali ja za zwierzę nieczyste, dla tego nie jedli jej mięsa.
 • Oznaczała dla nich brud, zepsucie, głupotę i obrzydliwość.
 • Chrześcijanie przypisali ja poganom i diabłu.
 • W świnie wcieliły się diabły w ciałach opętanych, których Chrystus od nich uwolnił.

Odniesienia można znaleźć:

 • Ewangelia św. Mateusza 7, 6.
 • Ewangelia św. Mateusza 8, 31-32.
 • Druga Księga Machabejska 7, 1.
 • Księga przypowieści 11, 22.
 • I. Krasicki, „Lwica i maciora”.
 • B. Hertz, „Idealista”.

 

Wg Słownika  symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.