Plan filmowy

  • Miejsce, gdzie wykonywane są zdjęcia filmowe, plan zdjęciowy.
  • Jeden z najważniejszych wyznaczników kompozycji ujęcia , wskazujący na odległość kamery od filmowanego obiektu.
  • Pożądany plan filmowy uzyskuje się po spełnieniu określonych warunków.
  • Jest to również element wewnętrznego uporządkowania struktury przestrzennej ujęcia.