Tendencja

  • Myśl, do której twórca chce przekonać odbiorców.
  • Przekazuje przez sposób ukształtowania rzeczywistości przedstawionej.
  • Charakterystyczny dla pewnej grupy twórców, danego okresu lub kręgu kulturowego zespół dążeń, nakierowanych na osiągnięcie wybranej wartości estetycznej lub ideowej.
  • Mówi się o tendencjach psychologistycznych czy moralistycznych.