Topos mędrca

  • Motyw człowieka, który poznał prawdziwą naturę świata.
  • Zgłębił także wiedzę o sensie i celu ludzkiego życia.
  • Mędrzec przedstawiany jest jako stateczny starszy człowiek z brodą, niekiedy jako ociemniały.
  • Przypisuje mu się ogromne znaczenie, bowiem widzi i czuje więcej.
  • Bywa fundamentem nowego ładu świata i jego obrońcą.
  • h to pustelnik, który za mądrość wyrzekł się uciech świata doczesnego.