Plan twórczy [kompozycyjny]

  • Poprzedza stworzenie tekstu.
  • Przygotowuje się go do różnych form wypowiedzi, np. przemówienia, rozprawki, opowiadania.
  • Przedstawia zebrane i uporządkowane materiały.
  • Ułatwia tworzenie tekstu lub wypowiedzi.